aramex
01 آذر 1401 - 10:20

برنامه ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسؤولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم. به گزارش خبرگزاری مهر سیدابوالقاسم موسوی در نشست تخصصی بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، اظهار کرد: اگر مردم را آگاه کنیم جلوی بسیاری از تخریب‌های زیست محیطی گرفته می‌شود. خبرگزاری مهرالمللیوی افزود: اصل پنجاه قانون اساسی، حفظ محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی می‌داند چراکه سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند این مسؤولیت را انجام دهد. مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسؤولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: مسؤولیت اجتماعی بحث جدیدی در سطح دنیاست و در کشور ما هم هنوز کاملاً جا نیفتاده است. موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: از یکسال قبل مطالعه‌ای را شروع کرده ایم که هدف از آن تهیه یک نقشه راه در حوزه مسؤولیت اجتماعی است. ایموی، تصریح کرد: برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم که این موضوع هم با بحث مسؤولیت اجتماعی گره می‌خورد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 872850